Obchodní podmínky společnosti ORX creative s.r.o.

Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

ORX creative s.r.o.  IČ: 08210462, DIČ: CZ08210462

 

Facebook: https://www.facebook.com/ORXsedla/

email: orx@orx.cz  , telefon: 736 770 789

(dále jen „prodávající“)

 

 

Informace o zboží a cenách nalezne kupující v jednotlivých sekcích a v objednávkových formulářích na webových stránkách.

 

 

Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

  • vyplněním objednávkového formuláře v internetovém obchodě

 

Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu v objednávce.

Při objednání výrobků na zakázku se objednávky zpracovávají individuálně kontaktem přes e-mail, nebo přes Facebook a potvrzení objednávky je individuální.

 

 

Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo, email nebo facebook prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

Po zaplacení objednávky je objednávka závazná.

 

Platební podmínky a dodání zboží

Celou cenu zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží kupující uhradí předem  bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího.

Zboží je dodáno na adresu v objednávce přepravní službou PPL.

 

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. Odpovědnost za zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který si zakoupil hotový výrobek v e-shopu, má právo do 7 dnů výrobek vrátit v neporušeném stavu.

V případě zakoupení a vyzkoušení výrobku na koni, nelze výrobek vrátit.

Kupující, kterému byl zhotoven výrobek na zakázku podle jeho požadavků a představ nemůže výrobek vrátit.

 

 

Práva z vadného plnění

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
  2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat opravu zboží nebo výměnu za nové.
  1. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty nebo přes Facebook.

 

Na všechny výrobky se vztahuje záruční doba dva roky. Do záručních oprav nespadají vady vzniklé obvyklým nebo nadměrným opotřebením.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2017.