Obchodní podmínky společnosti ORX creative s.r.o.

 

ORX creative s.r.o.  IČ: 08210462, DIČ: CZ08210462

Facebook: https://www.facebook.com/ORXsedla/

email: orx@orx.cz  , telefon: 736 770 789

(dále jen „prodávající“)

 

Tyto obchodní podmínky jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

…………………………………………………………………………………………………………..

Kupující má povinost seznámit se plně se všemi informacemi.

Informace o sedlech  a cenách nalezne kupující v jednotlivých sekcích na webových stránkách. 

 

…………………………………………………………………………………………………………..

Objednávka zboží se provádí těmito způsoby:

  • vlastním sestavením sedla  v barevném konfigurátoru a odesláním objednávky v sekci “OBJEDNÁVKY”.
  • objednáním zboží které je skladem v sekci “OBJEDNÁVKY”

 

Po objednání výrobku  se objednávky zpracovávají individuálně kontaktem přes e-mail, nebo přes Facebook a potvrzení objednávky je individuální.

 

…………………………………………………………………………………………………………..

Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo, email nebo facebook prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

Po zaplacení objednávky je objednávka závazná.

 

…………………………………………………………………………………………………………..

Platební podmínky a dodání zboží.

Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

 

Cenu za zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží kupující uhradí předem před započetím výroby bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího.

 

Zboží je dodáno na adresu v objednávce přepravní službou PPL.

 

…………………………………………………………………………………………………………..

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. Odpovědnost za zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

…………………………………………………………………………………………………………..

Odstoupení od smlouvy.

 

Kupující, který si zakoupil hotový výrobek který byl skladem, má právo do 14 dnů výrobek vrátit v neporušeném stavu.

 

V případě zakoupení a zkoušení sedla na koni, nelze výrobek vrátit,  jedná se o použité zboží:

Citace ČOI: “Zákon stanoví 14 denní lhůtu „na rozmyšlenou“ a dává  tak možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží. Toto zkoušení by však mělo sloužit pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si jej zkoušíte při koupi v kamenném obchodě. V opačném případě by šlo o používání zboží.”

 

Výrobek zhotovený na zakázku podle požadavků zákazníka nelze ze zákona vrátit zpět.

Prosíme nespokojené zákazníky, aby věc konzultovali do zpráv na FB, nebo E-mail.

 

…………………………………………………………………………………………………………..

Práva z vadného plnění.

 

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
  2. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat opravu zboží nebo výměnu za nové.
  1. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží pokud kupující vadu sám způsobil.

 

…………………………………………………………………………………………………………..

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty nebo přes Facebook.

 

…………………………………………………………………………………………………………..

Na všechny výrobky se vztahuje záruční doba dva roky. Do záručních oprav nespadají vady vzniklé obvyklým nebo nadměrným opotřebením.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2017.