Obchodní podmínky společnosti ORX creative s.r.o.

ORX creative s.r.o.  IČ: 08210462
Facebook: https://www.facebook.com/ORXsedla/
email: orx@orx.cz  , telefon: 736 770 789
(dále jen „výrobce“)

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti výrobce (prodávajícího) a zákazníka (kupujícího).
PROSÍM O DŮKLADNÉ PŘEČTENÍ PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY.
…………………………………………………………………………………………………………..

Zákazník má povinnost seznámit se plně se všemi informacemi, informace o sedlech  a cenách nalezne zákazník v jednotlivých sekcích na webových stránkách. 
Informace, které nenaleznete si vyžádejte individuálně pomocí kontaktů.
…………………………………………………………………………………………………………..

Objednávka zboží se provádí těmito způsoby:

  • vlastním sestavením sedla  v barevném konfigurátoru a odesláním objednávky.
  • objednáním zboží které je případně  skladem v sekci “Sedla skladem”

Po objednání výrobku  se objednávky zpracovávají individuálně kontaktem přes e-mail, nebo přes Facebook a potvrzení objednávky je vždy individuální.

Na Váš e-mail přijde potvrzení objednaného sedla včetně konfiguračního obrázku a další instrukce.
VYČKEJTE NA TENTO E-MAIL, VZHLEDEM K VELKÉMU MNOŽSTVÍ PRÁCE TO MŮŽE TRVAT I DÉLE, POKUD VÁM E-MAIL NEPŘIJDE DO TÝDNE, PROSÍM NAPIŠTE SAMI.
Faktura na zaplacení objednávky Vám přijde až po domluvě a obdržení všech potřebných informací k Vašemu sedlu.
…………………………………………………………………………………………………………..

Přibližný měsíc dodání je vždy napsán a průběžně aktualizován.
Většinou je doba dodání dlouhá, a tak se může v průběhu času změnit vzhledem k nepředvídatelným událostem, které mohou nastat.
O aktuální době dodání se během čekání prosím informujte průběžně sami.
Vaše objednávka se zařadí do systému pořadníku podle datumu přijetí objednávky.
DOBA ČEKÁNÍ JE ZÁVISLÁ NA POČTU OBJEDNÁVEK PŘED VÁMI.
Pořadník objednávek je PŘÍSNĚ DODRŽOVÁN a nelze jej měnit.
…………………………………………………………………………………………………………..

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY:
Zákazník může zrušit objednávku nejpozději  1 měsíc před uvedenou dobou dodání
telefonicky, e-mailem, přes facebook nebo jiné kontakty výrobce.
Výrobce si vyhrazuje právo zrušit objednávku pro podezření z podvodu ze strany zákazníka a pro nevhodné chování zákazníka
(jako zjevné lži, neoprávněné urážky, neoprávněné obviňování z nekalosti, vymyšlené informace – to vše bez předložených důkazů ze strany zákazníka).
VŠEM SLUŠNÝM ZÁKAZNÍKŮM RÁDI VYJDEME VE VŠEM VSTŘÍC !
…………………………………………………………………………………………………………..

Platební podmínky a dodání zboží.
Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
Cenu za objednané výrobky včetně nákladů spojených s dodáním zboží uhradí zákazník předem, nejpozději však 14 dní před započetím výroby, bezhotovostně na bankovní účet prodávajícího.
Splátky ani dobírka nejsou povoleny.
Pokud není platba uhrazena do 14 dní před započetím výroby, výrobce vždy kontaktuje zákazníka, zda objednávka platí, nebo je tímto zrušena.
Zboží je dodáno na adresu v objednávce přepravní službou PPL.
…………………………………………………………………………………………………………..

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. Odpovědnost za zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
…………………………………………………………………………………………………………..

Odstoupení od smlouvy.
V případě zakoupení, vyzkoušení sedla na koni, a následné nutnosti sedlo vrátit platí pro vrácení tyto podmínky:
1. Výrobce si vyhrazuje právo od zákazníka obdržet fotografie a videa zhotovené podle pokynů, pro posouzení vadnosti (nepasování) vyrobeného sedla a     domluví se se zákazníkem na dalším postupu.
2. V případě vrácení výrobku nesmí mít výrobek známky používání nebo poškození.
3. V případě vrácení zřetelně používaného výrobku si výrobce účtuje poplatek “za zapůjčení” sedla podle známek použití.

Výrobek zhotovený na zakázku podle požadavků zákazníka nelze ze zákona vrátit zpět.
Prosím nespokojené zákazníky, aby věc konzultovali do zpráv na FB, nebo E-mail a pevně věřím že vždy nalezneme řešení.
…………………………………………………………………………………………………………..

Práva z vadného plnění.
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
2. V případě výskytu vady musí kupující prodávajícímu předložit fotografie s důkazy o vadě a požadovat opravu zboží nebo výměnu za nové.
3. Výrobce vadu posoudí podle přiložených fotografií a v případě vady se domluví se zákazníkem na dalším postupu.
4. Výrobce písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží pokud kupující vadu sám způsobil.
…………………………………………………………………………………………………………..

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty nebo přes Facebook.
…………………………………………………………………………………………………………..

Na všechny výrobky se vztahuje záruční doba dva roky. Do záručních oprav nespadají vady vzniklé obvyklým nebo nadměrným opotřebením.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.